Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6: Oppvandring av laks og sjøaure i Guddalselva 2021, med vassføring og temperatur.
Figur 6.jpg