Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Kumulativ oppvandring av laks og sjøaure i Guddalselva 2021.
Figur 7.jpg