Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.4. Gytekartet til kysttorsk er endret i løpet av 2021, men endrignene påvirket ikke frarådingskartet fordi de nye områdene ikke var definert som regionalt eller nasjonalt viktige samtidig som de lå ubeskyttet til langs kysten.
kysttorsk.jpg