Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Norsk vårgytende sild 2020. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Mørkeblå: 1. kvartal, lyseblå: 2. kvartal, oransje: 3. kvartal og rød: 4. kvartal. Fangsten i 2020 var 409 436 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 104.
Figur file_html_cc881dc338508620.png