Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Dioksiner og dioksinlignende PCB (ng TE/kg våtvekt) målt i filet av blåkveite fra 2006 til 2020. Søylene angir gjennomsnitt, minste og største verdi, og ulik farge på søylene viser til hvor prøvene er tatt. Grenseverdi for mattrygghet og miljøkvalitetsstandarden er markert. Fra miljostatus.no
Dioksiner og dioksinlignende PCB i filet av blåkveite.png