Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Kartet viser områdene i Norskehavet der det ble tatt nye prøver av atlantisk kveite i 2019. Det stengte fiskefeltet i ytre Sklinnadjupet per 2019 er polygonet avgrenset med svarte linjer, og området som hadde høye nivåer av miljøgifter er merket med "65-66°N Ocean". Fra Nilsen m.fl. (2020a).  
Figur 1 fra powerpoint-med korrekt stengt område 1pt.jpg