Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Konsentrasjon av PCB i luft (pg/m3) målt ved Birkenes målestasjon mellom 2004 og 2020. Fra miljostatus.no.
PCB i Luft Birkenes.png