Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Konsentrasjoner av PCB (PCB6 eller PCB7, µg/kg våtvekt) målt i filet av NVG-sild fra 1995 til og med 2020, via to ulike overvåkingsprogram. Gjennomsnitt, minste og største verdi er vist. Fra miljostatus.no
PCB i NVG-sild.png