Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Konsentrasjon av PCB7 (µg/kg våtvekt) i filet av rødspette målt årlig fra 2014 til 2018. Gjennomsnitt, minste og største verdi er vist. Fra miljostatus.no
PCB i rødspette.png