Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Konsentrasjonen (Bq/kg ferskvekt) av cesium-137 i hele reker fra Barentshavet i perioden 1994 til 2018. Fra miljostatus.no. 
cs-137 i reker.png