Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Konsentrasjon av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i lever av torsk fra åpent hav i Nordsjøen. Fra miljostatus.no
dioksiner og dlPCB i torsk Nordsjøen.png