Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13 Effekten av miljøgiften TBT (kjønnsforstyrrelse/imposex) på hunner av purpursnegl. Graden av imposex er vist som sædlederindeks (VDSI). Dette er en indeks som angir graden av imposex på en skala fra 0-6. En indeksverdi lik 0 tilsvarer en upåvirket hunn, mens verdier over 4 medfører sterilitet.
Figur file_html_73bc99ee5461c6ba.png