Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14 . Konsentrasjoner av ulike typer organiske miljøgifter målt i samleprøver av hele reker og lever av enkeltfisk av torsk fra de tre havområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet (kysten) og Barentshavet. Data fra HI sin overvåkning i 2018-2021 er inkludert. Median (rød prikk), gjennomsnitt (stor svart prikk), 25 % persentiler og non-outlier range er vist. Foto reke: Øystein Paulsen / HI. Foto, torsk: Thomas deLange Wenneck / HI.
Figur file_html_87036f795c0ca21a.png