Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15 . Konsentrasjoner av ulike organiske miljøgifter i hel fisk av polartorsk, lodde, havsil og kolmule prøvetatt i 2019-2021. Konsentrasjoner er gitt på fettvekt-basis, og median (rød sirkel), gjennomsnitt (svart sirkel), 25 % persentiler og «non-outlier range» er vist.
Figur file_html_ddf3d5d630bd0e9d.png