Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Konsentrasjon av PBDE i målt i samleprøver av hel polartorsk hvert år fra 2006 til 2019. Gjennomsnitt, minste og største verdi er vist. Fra miljostatus.no.
pbde i polartorsk.png