Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Eksempel på kartleggingsdesign. A. Transekter plassert i et rutemønster. B. Parallelle transekter over influensområdet. C. Horisontale transekter langs dybdekotene. D. Vertikale transekter på tvers av dybdekotene.
Collage anlegg copy.jpg