Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Sannsynlig forekomst av ruglbunn kan ses som mørkere renner på hvit sand i strømrike sund på gode luftfoto av kysten. Bildet til høyre viser mulige forekomster av levende rugl avgrenset av røde konturer. 
Collage rugl.jpg