Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Eksempel på hvordan videotransekt kan legges ved anlegg som allerede er i drift. Merk at det kan være flere fortøyningslinjer enn det som er angitt i kartløsninger, slik at en nøyaktig fortøyningsskisse for anlegget bør innhentes. Grønne linjer = videotransekter, røde linjer = fortøyninger.
Ved anlegg copy.jpg