Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Fangst av torsk i eksperimentellteine (rigidifisert) sammenlignet med kontrollteine (uendret Frøystad tokammer). a) Alle fangster sett under ett. Standardavvik er oppgitt som vertikale stolper. Dette er gjort for å vise variasjonen i torskefangstene. b) Sammenligning av fangstene innad i samme lenke, modifiserte teiner (blå søyler) og kontrollteiner (røde søyler). Vi har kun brukt data fra lenker med like mange teiner av hver type og der disse var plassert vekselvis i lenken.
Figure 11.png