Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Fangst av torsk i Mustad teiner over sesong. S tandardavvik er oppgitt som vertikale stolper. Dette er gjort for å vise variasjonen i torskefangstene .
Figure 8.png