Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Beholdt (røde søyler) og total fangst (blå søyler) av torsk relatert til område a) og tid på året b). Tallene over søylene i figur (a) viser totalt antall torsk. Fangst dataene som er gitt her er fra den del av forsøksfiske hvor beholdt fangst ble notert.
Figur file_html_449d0edd660b3062.gif