Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Antall arter fremmed marin fisk for fastlands-Norge og Svalbard, som er bunnlevende og/eller pelagiske (til venstre), og om de lever grunt (<40 m) eller dypt (til høyre). Artene er fra fremmedartsdatabasen (Artsdatabanken 2018), van den Heuvel-Greve mfl. (2021), og fra horisontskanningen høsten 2021 (Artsdatabanken), se Tabell 1.
Figur 5.JPG