Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Geografisk utbredelse av fremmede marine arter i Norge, summert per fylke, pluss Svalbard og Jan Mayen. Figuren viser alle arter med etableringskategori C1, “overlever i naturen”, N = 39 (til venstre), og etableringskategori E “sprer seg, overlever og reproduserer flere steder”, N=27 (til høyre) (data fra Sandvik m. fl. 2019, figur fra Husa mfl. 2022).
Figur 6.JPG