Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Skjematisk fremstilling av vanlige prøvetakingssteder ifølge HELCOM-protokoller.  (Figur fra Kabuta mfl. 2014
Helcom ny.JPG