Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Årlige ankomster av fartøy fra utenlandske havner (estimert for havner med >500 årlige ankomster i gruppen) I kategoriene lasteskip, tankskip og spesialfartøy i norske fylker (Data fra Marine Traffic.com, Figur fra Husa mfl. 2022).
Ny fylker .jpg