Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Oversiktskart over norske havner med en risikovurdering basert på årlige anløp av båter fra utenlandske havner i kategoriene lasteskip, tankskip og spesialfartøy (estimert for havner med > 500 årlige ankomster).  Risikokategori er angitt slik: Havner med ≤ 10 utenlandske anløp = lav risiko, havner som har > 10 og ≤ 100 utenlandske anløp = moderat risiko, havner som har > 100 og ≤ 500 utenlandske anløp = høy risiko, havner med > 500 utenlandske anløp har svært høy risiko (basert på data fra Marine Traffic, sammenstilt i Husa mfl. 2022).
Picture 7 b.jpg