Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Styrkeanalyse av antall prøver (for eksempel kvadranter) som må tas for å detektere Poissonfordelte sjeldne arter med varierende midlere tetthet i kvadrantene ved tre forskjellige grader av styrke (1-β): 0,95, 0,8, 0,5. Den horisontale linjen representerer en tilfeldig valgt terskel for sjeldenhet.  (Hewitt & Martin, 2001)
Picture2.jpg