Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Marine evertebrater og makroalger: Hovedhabitat for 336 etablerte fremmede marine arter og dørstokkarter (vurderte i 2018 og Artsdatabankens horisontskanningslister 2021).
Picture3.jpg