Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Evertebrater og makroalger: Hovedhabitat for 336 etablerte fremmede marine arter og dørstokkarter (vurderte i 2018 og Artsdatabankens horisontskanningslister 2021) fordelt på artsgrupper.
Picture4.jpg