Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Resultater fra DNA-metastrekkoding av materiale fra ulike innsamlingsmetoder med to ulike markører (COI og 18S) der a) viser akkumulasjonskurver, b) viser overlapp i genetiske artsgrupperinger (OTUs) og c) viser en ordinasjon av artssamfunnene. Figur gjengitt fra Rey mfl. 2020, alle innsamlingsmetoder var basert på HELCOM/OSPAR protokoller.
ece36071-fig-0002-m.jpg