Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Resultater fra DNA-metastrekkoding av materiale fra ulike innsamlingsmetoder med to ulike markører (COI og 18S) der a) viser andel DNA-sekvenser bestemt til ulike taksonomiske nivåer og b) viser andel DNA-sekvenser fra ulike fylum. Figur gjengitt fra Rey mfl. 2020, alle innsamlingsmetoder var basert på HELCOM/OSPAR protokoller.
ece36071-fig-0003-m.jpg