Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.1 Skjematisk oversikt over de ulike midlene som går under betegnelsen legemidler i norsk akvakultur. Midlene med heltrukken linje er vurdert i årets risikovurdering.
Legemiddel_oversikt.png