Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. Eksempel på visualisering av risiko. Risikokart bestående av risikokilder, hendelser og konsekvenser på ulike kausale nivå med fargekoder som uttrykk for sannsynlighet og kunnskapsstyrke
Figur file_html_1c6f249fbf1a6b83.png