Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.2. Visualisering av risiko for miljøeffekter på (til venstre) bløtbunn og hardbunn (til høyre) som følge av utslipp av organiske partikler fra fiskeoppdrett langs norskekysten i produksjonsområde 1–13 (PO1-13), Svenskegrensen til Øst-Finnmark.
Figur file_html_38efc7109d8b42f.png