Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 2 (PO2) Ryfylke.
Figur file_html_53278aea5018f164.png