Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.4 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av azametifos i vinterhalvåret (første og fjerde kvartal) ved 78 forskrivninger (øverst) og i sommerhalvåret (andre og tredje kvartal) ved 68 forskrivninger (nederst) i norsk fiskeoppdrett.
Figur file_html_d77e93fd33c7195a.png