Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.2 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 1 (PO1), Svenskegrensen til Jæren; produksjonsområde 4 (PO4), Nordhordland til Stadt; produksjonsområde 6 (PO6) Nordmøre til Sør-Trøndelag; produksjonsområde 8 (PO8) Helgeland til Bodø; produksjonsområde 9 (PO9), Vestfjorden og Vesterålen; produksjonsområde 11 (PO11), Kvaløya til Loppa.
Figur file_html_f11e608d20573a09.png