Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 Estimert biomasse (1000 tonn) vist som sort prikk med konfidensintervall (5-95%) per år for alle strata i forvaltningsområdene 1-4 i NØS (unntatt Nordgyden) per år.
Biomass_with_confInt.jpg