Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Strata (grå polygoner) dekket under tobistoktet 2022. Et toktområde kan dekke flere mindre tobisfelt.
Figure_StrataNames_2022.jpg