Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 Relativ aldersfordeling (i antall) per stratum. Alder er vist som tall. Inner Shoal viser aldersfordelingen for alle tre Inner Shoal strataene kombinert (se Fig. 3). Alder 6 er summen av alle aldersgrupper seks år og eldre. Merk at på AlbjørnLing så ble det ikke fanget noen tobisindivider, og biologiske prøver er lånt fra Østbanken.
PieAge.jpg