Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Laksvel
Standard månedlig dødelighetskurver i forhold til vekt. De stiplete linjene angir henholdsvis 50- 75- og 95-persentilen for dødelighet i norske oppdrettsmerder som rapportert til Fiskeridirektoratet for laks satt ut 2011-2020. Merder med <50 000 fisk, eller der avlusing er rapportert inn til Mattilsynet samme måned, eller måneden før, er ikke inkludert.
Dødelighetsfig.png