Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Laksvel
Eksempler på skader påført ved uttak. Venstre: en brystfinne som trykkes ut gjennom og splittes i en 20 mm håvmaske. Høyre: skjell som har løsnet ved håving og falt av i bedøvelseskaret.
Finnesplitting og skjelltap.png