Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Laksvel
Grenseverdier for oksygenmetning ved 4-20˚C. Ved fastsetting av vurderingskriterier for oksygenmetning er det tatt utgangspunkt i kjente minimums-verdier som sikrer normal aktivitet hos frisk ustresset fisk13, som representerer grensen mellom rødt og orange nivå. For å ta høyde for variasjon i oksygenbehov som kan skyldes helsestatus, stressnivå etc. er det lagt til 10% margin for gult nivå og 20% for grønt nivå.
Oksygen.png