Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Laksvel
Eksempler av finnestatus skår 0. Øverst: Bukfinner uten skader på en oppdrettslaks. Midten: Ryggfinne uten skader på en oppdrettssmolt. Nederst: En villsmolt med uskadde finner. Merk at Finnestatus skåres på den verste finnen, og for å få skår 0 må alle finner på fisken være helt skadefrie.  
Villsmolt.jpg