Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Øverst: sA -verdier fordelt på hyse (venstre), uer (alle arter, midten) og torsk (høyre), sirkelen er proporsjonale med sA verdiene per 1 nm. Nederst: Fangst fra bunntrål i kg av hyse, uer og torsk. Størrelsen av sirkelen for torsk og hyse er proporsjonal med fangsten i kg, for uer er sirkelen proporsjonal med summen av alle uerartene (kvadratrot-transformert), andel av total er fordelt på vanlig uer (oransje), snabeluer (rosa) og lusuer (beige).
Capture_farge.JPG