Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Andel hunner (øverst) og hanner (nederst) av hyse (venstre), vanlig uer (midten) og torsk (høyre) i de ulike modningsstadiene: 1=umoden (oransje), modnende =2 (grå), gytende/rennende gonader=3 (gul), utgytt=4 (blå), usikker mellom 1 og 4 = 5 (rød). Den svarte heltrukne linjen viser antall individer (y-akse til høyre) i hver 5 cm lengdegruppe (x-akse).
fig9 svart.JPG