Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Venstre: Gytekart for NØA hyse fra Lofoten og nord langs eggakanten er markert som blått felt. Hysefangster, hoved-art hyse (alle redskaper) april 2013-2021 fra elektronisk fangstdagbok er markert med brune sirkler. To planlagte dekningsområder for gytetoktet vist avgrenset med rødt, sør: Røstbanken inkludert sokkelkanten og nord: eggakanten fra Malangsgrunnen til Bjørnøyrenna. Høyre: Det nordlige området er ca 3 ganger større enn det sørlige, og ble delt inn i 3 underområder (Nord 1, Nord 2, Nord 3). Kurslinjene er vist i svart og gikk i sikk-sakk over sokkelkanten. Dybdekonturene er markert med farger, 200 m: blått, 300m: grønt, 400m: oransje, 500m: rødt og 1000m: svart.
Figur file_html_13b68031ec75343.png