Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Skjermdump fra LSSS. De to øverste er akustiske registreringer rundt de to bunntrålene med høyest hysefangst på toktet. Øverst: stasjonsnummer 183, serienummer 71219, fangst 288 kg. Midten: stasjonsnummer 190, serienummer 71226, fangst 213 kg. Nederst: akustiske registreringer allokert til hyse høyere i vannsøyla enn 10 meter, dette basert på visuell tolkning av ekkogrammet.
Figur file_html_19bcfd677aea0efa.png