Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Lengde (venstre) og vekt (høyre) ved alder for hunner =1 (rød) og hanner =2 (blå). Individer< 20 cm blir ikke bestemt til kjønn (NA i svart).
Figur file_html_ce8e44d5fa57b23.png