Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Venstre: egg i stadium 1, midten: egg i stadium 2, 3 og 5. Høyre: antall av spritlagte torske- og hyse-egg per stadium.
Figur file_html_ead15664506b654b.png